Nettbutikk

Gå til kasse
 

FOTOGRAFERFotografer som er akkreditert skal, i tillegg til akkrediteringskort også ha FOTOVEST. (Fotovestene er nummererte) og blir utlevert i forbindelse med avhenting av akkrediteringskort.
I motsatt fall kommer de ikke inn på indre bane. Fotovest bes levert tilbake Mediarepresentant fra oss i Mixed Sone etter kampen

Blir ikke fotovest tilbakelevert vil angjeldende avis bli belastet med kr. 500,00 for vesten. Vestene er nummererte.

Inngang til stadion for presse
Journalister og fotografer som har hentet akkrediteringsbevis på pressekontoret kan gå direkte til presseplass / fotoplass.

Under kamp kan fotografene oppholde seg som følger;

Klokkesvingen:
Bak reklameskiltene. (Pr. dato er dette vanskelig på den ene halvdel hvor det ikke er Digitale boards – derfor dispensasjon til å stå / sitte foran reklameskilt)

H-Vindu-tribunen:( Foran GodsetUnionen)
Tillatelse til å sitte foran reklameskiltene.

I tillegg kan fotografene benytte området til 16-meter streken foran Hovedtribunen Tribunen (mot Fjerdingstad-tribunen) og DNB-tribunen (mot Klokkesvingen). Dette kun om det ikke hindrer TV-selskapets arbeidsforhold.

Fotovest gir også adgang opp til pressetribune og adgang til Mixed zone etter kampen.
Fotografer har ikke adgang gjennom teknisk sone og må benytte samme tunnel som de kom inn for å komme til mixed zone etter kamp..