Nettbutikk

Gå til kasse
 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Samarbeid SIF og lokale klubber

Samarbeid SIF og lokale klubber

29.12.2005

Alle toppklubber i Norge skal etter planer fra NFF ha en toppspillerutvikler. Denne skal i tillegg til å ta seg av talenter i egen klubb, også følge opp de største talentene (16-21 år) ellers i sin region.

Det betyr at vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i vårt distrikt, ved å ha samarbeid med klubber og ved at vi er tilstede på kretstiltak og andre samlingssteder hvor de beste spillerne er. Mine
ønsker er da;
1. Få kontakt med klubber som har spillere i kategorien stort talent/forbundstalent.
2. Være med å bidra til at vi får flere klubber som tar spillerutvikling på alvor.

New Page 2

Hva skal til for at vi kan utvikle toppspillere i vårt distrikt?

 

 • Vi må trene mye. (for de som vil nå toppen 8 – 12 økter i uka (15 -25 timer)
 • Vi må trene riktig (prioriteringer og intensitetsstyring)
 • Vi må ha et godt samarbeid med lokale klubber ( stole på at alle vil spillerens beste)
 • Vi må utdanne og utvikle trenere. ( Få et trenermiljø – et sted trenere snakker sammen og utfordrer hverandre)
 • Vi må ha gode hospiteringsordninger som er tilpasset hver enkelt spiller
 • Vi må ha en kamphverdag som er god nok. (flere lag i 2. divisjon)
 • Vi må ha opplegg som gjør at ”alle” får muligheten til å utvikle seg og bli best mulig. Et skoleopplegg med daglig trening er da en forutsetning.

 

 

Hvordan ser vi for oss at de beste utenfor SIF skal følges opp?

 

For det første blir det viktig for oss i SIF å ikke bli oppfattet som om vi bare er ute etter å ”ta og hente” de lokale klubbenes beste spillere. Vi ønsker en dialog med klubb for  hver enkelt spiller. Selvfølgelig ønsker vi at lokale spillere skal spille for vårt A-lag, men hvordan vi får dette til ønsker vi å diskutere. Noe som er riktig for en spiller, trenger ikke være riktig for en annen. Vi ser for oss noen mulige løsninger.

 

 • Spilleren spiller i sin klubb, og vi følger opp der ved å være tilstede på treninger/kamper
 • Spilleren spiller i sin klubb, og trener av og til med vårt A-lag. Oppfølging og tilbakemeldinger fra toppspillerutvikler på hver økt.
 • Spilleren spiller i sin klubb, og trener med vårt U-20 lag. Oppfølging og tilbakemelding fra vår trener/trenerkoordinator eller toppspillerutvikler på hver økt.
 • Spilleren melder overgang til SIF og går inn i vår A-stall
 • Spilleren melder overgang til SIF og gå