Nettbutikk

Gå til kasse
 

INFORMASJON AKKREDITERING MARIENLYST STADION 2018

Strømsgodset Toppfotball ønsker pressen velkommen til Drammen og Marienlyst stadion. Vi vil gjøre vårt
beste for at journalister, fotografer, TV og radio skal ha best mulig arbeidsforhold gjennom årets sesong.

Dessverre er det slik at vi ikke klarer å oppfylle alle ønsker hva gjelder arbeidsforhold, blant annet på
indre bane på grunn av plassproblem, men ut over det håper vi at det hele skal gli tilnærmet knirkefritt.

AKKREDITERING
All presse skal akkrediteres, og vi må akkrediteringssøknadene i hende innen kl.14.00 - 3 - tre -  dager
før kamp. Det vil i de fleste tilfelle si innen fredag kl. 14.00. 
Link til akkrediteringsskjema fror kampen blir da stengt, og akkrediteringer etter dette tidspunkt vil ikke bli godkjent.

Vi ber om at akkrediteringssøknadene sendes via søknadsskjema på akkrediteringssiden.  Du vil etter noen minutter få en bekreftelse fra oss på mail.

Andre henvendelser:
magne.nilsen@godset.no 

PRESSEPLASSERING
Det er ca. 50 presseplasser – plassert på Hovedtribunen.
Det er strømuttak og internettilgang.
Pressen har egen parkering bak Drammenshallen ned mot Marienlyst Friidrettsstadion.
Eget parkeringsbevis for å få tilgang her.
Parkeringsbevis sendes på mail etter mottatt søknad hvor man også bestiller parkering.  .

LOKALRADIO
Lokalradio får plass på den nye hovedtribunen sammen med annen presse.
Ev. linjer for bruk må ordnes på egen hånd.
Kontakt oss for mer informasjon.  magne.nilsen@godset.no
Magne Jordan Nilsen - mobil 905 40 475

HENTING AV AKKREDITERINGSBEVIS
Henting av akkreditering og fotovester skal gjøres på vårt pressekontor, 2. etasje i Hovedtribunen.
SKIOLD-Huset,
2. etasje i Hovedtribunen.  "SKIOLDS LOKALER" fungerer også som presserom i pausen.

Etter kampen er "PRESSE-LOSJEN" i Marienlyst Arena (3. etasje rett innenfor presseplassene) åpent for arbeidende presse inntil 2 timer etter kamp. Dvs. normalt til kl. 22.00 (basert på kampstart kl. 18.00)

PRESSEPARKERING
De av pressen som trenger parkeringsplass gir beskjed om dette i akkrediteringssøknaden.
P-bevis sendes på mail - må printes ut.
Parkeringsbeviset gjelder for angjeldende kamp, og skal ligge synlig i frontvindu på bil ved ankomst og
under opphold på stadion.

FOTOGRAFER
Fotografer som er akkreditert skal ha FOTOVEST. (Fotovestene er nummererte) i motsatt fall kommer
de ikke inn på indre bane. Fotovest bes levert til Mediarepresentant fra oss i Mixed Sone etter kampen.
Blir ikke fotovest tilbakelevert vil angjeldende avis bli belastet med kr. 500,00 for vesten. Vestene er
nummererte.

Under kamp skal fotografene oppholde seg som følger;
Klokkesvingen/Kiwi-tribunen: Bak reklameskiltene.
H-Vindu-tribunen:( Foran GodsetUnionen) Tillatelse til å sitte foran reklameskiltene.
I tillegg kan fotografene bevege seg opp til 16-meter streken foran Hovedtribunen Tribunen (mot
Fjerdingstad-tribunen) og DNB-tribunen (mot Klokkesvingen/Kiwi-tribunen).

Fotovest gir også adgang opp til pressetribune og adgang til Mixed zone etter kampen.
Fotografer har ikke adgang gjennom teknisk sone og må benytte samme tunnel som de kom inn for å komme til mixed zone.

Arbeidende journalister
Kun akkrediterte journalister har tilgang til pressetribune og mixed sone.

Ikke arbeidende sportsjournalister
Medlemmer av Sportsjournalistenes Forbund som ikke er akkreditert har mot fremvisning av
gyldig medlemskort rett til en stk tribunebillett så lenge slike er tilgjengelige. Bør forhåndsbestilles.
Billetten utleveres ved personlig fremmøte kampdag. Billett utleveres fra fribillettluka ved
hovedinngangen senest 1 time før kampstart.

Ikke arbeidende medlemmer av Sportsjournalistenes Forbund må på lik linje med de som arbeider,
gi beskjed innen kl. 14.00 3 dager før kamp.
Det vil i de fleste tilfelle si innen fredag kl. 14.00.

Andre journalister
Ordningen gjelder ikke for medlemmer av NJ og andre presseorganisasjoner.
Disse må kjøpe billett på vanlig måte.

Presserom
Før kampen og i pausen er presserom i 2. etg. i HovedTtribunen (Skiolds lokaler) åpent for servering
av kaffe og noe å bite i.

Etter kamper:
Presserom ligger i Marienlyst Arena området - PRESSE LOSJEN rett bak pressetribunen i den nye hovedtribunen.(se mer informasjon under "Henting akkrediteringsbevis")
Etter kampen er dette stedet man kan gjøre ferdig sine saker til egen avis.  Åpent til 22.00.

Inngang til stadion for presse
Journalister og fotografer som har hentet akkrediteringsbevis på pressekontoret kan gå inn inngang 5 -
rett over gaten fra Drammenshallen og inn til pressetribune/fotoplass.

SuperFlash-zone
Kun til bruk for Rettighetshaver. Området på Marienlyst stadion er dessverre så lite at det ikke er mulig
for NRK og P4 å ha sine folk her under kamp.

Flash Zone
Rettighetshaver gjør sine intervjuer etter kamp foran bakvegg i dette området.
NRK Radio og P4 kan gjøre sine intervjuer etter at Rettighetshaver er ferdig med sin jobb i samme
område.

Mixed Zone
Journalister – radio – NRK TV – LokalTV samt fotografer har tilgang til mixed zone. Ingen andre.
Pressen informerer pressekontakt i løpet av kampen om hvilke spillere som ønskes til mixed zone –
slik at inntil 3 spillere og begge lags trenere kan være tilgjengelig for presse senest 7 minutter etter
kampslutt.

Pressen har anledning til å benytte pressetribunen / presserom inntil 2 timer etter kampslutt.

Andre TV-stasjoner
NRK og LokalTV kan gjøre opptak/intervjuer etter kamp. Kameraer som man har med på stadion må
innleveres i presseakkrediteringen – de vil være innelåst til rett før kampslutt.

Det er ikke tillatt for andre tv-stasjoner å filme fra kampen.

Har man fått spesialtillatelse av Rettighetshaver for å kunne ta med seg kamera inn på stadion må
denne tillatelse fremlegges på kampdag på stadion.

NFFs mediehåndbok kan du lese her